PRIVACY & COOKIE BELEID

Privacy & cookie beleid van Ebbers Interieur & Design

Introductie

Ebbers Interieur & Design is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens verzameld via deze website. Persoonlijke data betreft alle data die direct of indirect gebruikt kan worden om u als persoon te kunnen identificeren.

Bij Ebbers Interieur & Design wordt uw privacy gerespecteerd en wordt er voldaan aan de vastgestelde eisen zoals vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. In dit privacy en cookie beleid geven wij verklaring aan de redenen waarvoor uw gegevens worden gebruikt en wat uw rechten zijn ten opzichte van uw persoonsgegevens.

Doeleinden van gegevensverwerking

Ebbers Interieur & Design verzamelt en verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Service;

  • Het aangaan van een overeenkomst en het leveren van de diensten die u bij ons besteld heeft;

  • Om met u te corresponderen over uw bestelling;

  • Om bij te houden hoeveel bezoekers zich aanmelden voor onze nieuwsbrief;

  • Om te voldoen aan verzoeken en controles door toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties;

  • Het technische beheer van de website;

    Alleen als u toestemming geeft:

  • Om u onze nieuwsbrief te sturen (indien u uw emailadres aan ons aanbiedt).

  • Voor minimale up-to-date informatie over uw bezoeken aan onze website door middel van het gebruik van cookies

Categorieën van persoonsgegevens

Als u een bestelling plaatst op onze website zal Ebbers Interieur & Design tenminste de onderstaande persoonsgegevens verwerken: uw naam, facturering en/of afleveradres, emailadres, bankgegevens en de producten die u besteld heeft. Als u onderdeel wilt uitmaken van onze mailinglijst, dan moeten we op zijn minst beschikken over de volgende persoonlijke gegevens van u: uw emailadres.

Tijdens uw bezoek aan onze website, kan het zo zijn dat we de volgende datacategorieën verwerken die gekoppeld zijn aan het gebruik van de website: IP-adres, het aantal hits, bezochte webpagina’s, bezochte sites voor/na een bezoek en de duur van een bezoek.

Verstrekking van gegevens aan derden

Ebbers Interieur & Design respecteert de vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij zullen nooit uw persoonlijke gegevens aan derden verkopen. Wij maken uw persoonlijke gegevens uitsluitend openbaar aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling of aanvraag, of wanneer we worden verplicht om de informatie beschikbaar te stellen aan een bevoegde rechtbank of autoriteit.

Facebook “Like” knop

We hebben een Facebook ‘’like’’ knop op onze website voor promotionele redenen. Als u meer informatie over deze knop wilt kunt u de Facebook website bezoeken. Via deze knop kunnen persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt worden door Facebook. Op de verwerking van deze persoonsgegevens is het privacybeleid van Facebook van toepassing. Voor meer informatie bezoekt u Facebooks privacy beleid.

Internetsites van derden

Dit privacy statement en deze cookie verklaring zijn niet van toepassing op websites van derden die in verband worden gebracht met onze website via links. Dergelijke websites zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden en privacy verklaringen zoals vastgesteld op deze websites.

Wijzigingen in de privacy en cookie verklaring

Ebbers Interieur & Design kan deze privacy en cookie verklaring wijzigen. Om deze reden adviseren wij u om de privacy en cookie verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u zich bewust bent van deze eventuele wijzigingen.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U kunt Ebbers Interieur & design te alle tijde verzoeken om de persoonlijke gegevens die zijn verzameld te bekijken, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Voor dergelijke verzoeken of andere vragen over deze Privacy en Cookie verklaring kunt u een email sturen naar arno@ebbersinterieur.design

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekst bestand dat wij naar uw browser sturen zodat wij uw browser de volgende keer dat u de website bezoekt automatisch kunnen herkennen. Cookies kunnen informatie verzamelen die gekoppeld zijn aan het gebruik van de website, bijvoorbeeld welke pagina’s u bezoekt en de duur van de gebruikssessie.

Ebbers Interieur & Design maakt gebruik van cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de functionaliteit van haar website. Deze cookies stellen u in staat om gebruik te maken van haar website en haar functies zoals het krijgen van toegang tot beveiligde gebieden. U kunt uw computer zo instellen dat cookies worden geweigerd, of dat u wordt gewaarschuwd als een website om cookies vraagt. Dit kan echter betekenen dat u niet langer alle functies van de website kunt gebruiken.

Pas na het verkrijgen van uw toestemming zal Ebbers Interieur & Design cookies plaatsen die niet strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Als u ons hier geen toestemming voor geeft worden deze cookies niet op uw computer geplaatst.